Het feit dat u een hondje mee naar huis neemt betekent dat ik u heb ingedeeld bij de 'liefhebbers' van de Shetland Sheepdog en ik meen een fijn tehuis te hebben gevonden voor één van de puppies. De ouders van uw hondje heb ik met veel zorg uitgekozen, waarbij door mij veel aandacht is geschonken aan gezondheid en karakter. Theoretisch hebt u dan ook een zeer gezonde pup gekocht. Helaas mag u niet vergeten dat u een levend wezen hebt aangeschaft en ook ik kan er niet in kijken. Ook in de mensenwereld komt het voor dat uit twee gezonde, fijne mensen, minder gezonde, minder fijne kinderen worden geboren. Wat de door u gekochte pup betreft, kan ik u garanderen dat beide ouders voldoen aan de eisen welke door de Nederlandse Sheltie Vereniging worden gesteld alvorens mag worden gefokt. Ook op het gebied van gezondheid is door mij alles gedaan om uw pup zoveel mogelijk te onthouden van erfelijke afwijkingen. Aan het grootbrengen van uw pup, tot aan het tijdstip dat u hem of haar mee naar huis neemt, is door mij alles gedaan wat in mijn vermogen ligt om uw pup een fijne, goede start te geven. Ik meen in u een oprechte liefhebber van de Shetland Sheepdog te hebben gevonden en denk dat u het beste met uw hond voor heeft. Toch meen ik u een kleine leidraad over de opvoeding van uw hond te moeten aanbieden. Let wel, het is slechts een kleine leidraad, gebaseerd op ervaring die ik in de jaren heb opgebouwd. Uw oplettend oog en uw liefdevolle hart zullen de garantie geven of u goed met uw hond omgaat. Mocht u toch nog onbeantwoorde vragen hebben, dan stel ik het zeer op prijs als u mij hierover belt. Alle vragen zal ook ik niet kunnen beantwoorden, maar ongetwijfeld weet ik weer iemand die raad weet met bepaalde situaties. Mocht onverhoopt blijken dat uw hond niet langer bij u kan blijven wonen om wat voor omstandigheden dan ook laat u mij dit dan weten. Ik zal te allen tijde met u meedenken over een goed, nieuw onderkomen voor hem of haar.

 

  • De pup wordt opgehaald.

Enkele dagen nadat de pup voorzien is van een chip en minimaal acht weken oud is, kan deze worden opgehaald. Bij voorkeur overdag zodat hij de tijd heeft aan zijn nieuwe omgeving en zijn nieuwe 'familie' te wennen. Als u bij mij aankomt, zal ik graag van de gelegenheid gebruik maken om u nog wat raad mee te geven. In de tussen tijd kan uw pup zijn kennismaking met u hernieuwen. Geef hem de kans aan u te ruiken en speel of knuffel wat met hem. U krijgt van mij een voedingslijst en voeding voor de eerste dagen. Houdt u zich zoveel mogelijk aan de lijst. Plotseling overschakelen op een ander voer kan vervelende maag- en darmklachten geven. Mocht u om welke reden dan ook op een ander voer (moeten) overschakelen, doe dit dan geleidelijk, door het nieuwe voer eerst te vermengen met het voer dat u tot dan toe gaf. Op de terugreis kunt u het beste voor een 'hulp' zorgen, die met de pup op de achterbank gaat zitten. Uw pup heeft vanmorgen niet gegeten om de kans op overgeven zo klein mogelijk te houden. Mocht u een lange reis voor de boeg hebben, stop dan onderweg om uw pup te laten plassen en even in de frisse lucht te laten lopen. Laat uw pup nooit los op een parkeerplaats, altijd aan een deugdelijke lijn! Zorg voor voldoende frisse lucht in de auto, geen tocht.

  • De thuiskomst.

Bij uw thuiskomst krijgt de pup eerst de gelegenheid om te plassen. Daarna kan hij zijn omgeving gaan verkennen. Rust is hierbij erg belangrijk. Laat uw pup zelf bepalen naar wie hij toe wil gaan! Pak hem niet voortdurend op. Laat geen kleine kinderen achter hem aanhollen, want hij zal in een vreemde omgeving veel sneller ergens van schrikken dan gewoonlijk. En hij kent al die vreemde mensen immers nog niet. Zodra uw pup zich veilig voelt, zal hij dat laten weten door te gaan spelen of te gaan slapen. Geeft hem daartoe dan ook een kans.

  • De eerste nacht.

Bereidt u zich erop voor dat dit een onrustige nacht kan worden. De pup is voor het eerst alleen. Hij voelt zich in de steek gelaten en zal, als een echte hond, zijn roedelgenoten gaan roepen. Dat doet hij door met lange uithalen te gaan janken. Janken is niet het juiste woord, het heeft met verdrietig huilen, zoals kinderen dat doen, niets te maken. Zodra hij begint te janken roept u met 'boze' stem: foei, slapen of iets in die strekking. Hij dient te wennen aan de slaapplaats die u hem gaf en u maakt hem in eerste instantie al vertrouwd met die plaats door hem ook zijn eigen doek en speeltje te geven die u vanuit zijn  geboorteplaats heeft meegekregen. Waarschijnlijk kost het wat tijd voor de pup zijn janken staakt en uiteindelijk gaat slapen. U wordt natuurlijk niet echt boos, want uw pup gedraagt zich zoals van een jonge hond verwacht mag worden.. Hij kan onmogelijk weten dat u niet van plan bent bij hem in zijn mand te komen liggen. Resoluut optreden op een rustige manier helpt hem begrijpen wat er van hem wordt verwacht. Als hij dat door heeft en merkt dat er toch niemand komt, zal hij gewoon gaan slapen. Zelf heb ik goede resultaten wanneer ik een pup de eerste periode nadat hij in huis is gekomen in een doos naast mijn bed zet. Telkens als hij begint te janken laat ik door een aai over zijn kopje en geruststellend toespreken merken dat hij niet alleen is. Als u de indruk heeft dat hij zich bij u thuis voelt zet hem dan op de door u gekozen slaapplaats en doe als eerder beschreven. Hij zal dan minder moeite hebben met deze verplaatsing omdat hij zich bij u thuis voelt en u al enigszins als zijn baas beschouwd. De wil om zijn baas te plezieren heeft iedere hond in meer of mindere mate in zich. Opmerking: Een bekend onderzoeker van hondengedrag stelt, Ongewenst gedrag ligt in principe nooit aan de hond maar aan de opvoeder. Daar kunnen wij het mee doen!

  • Zindelijkheidstraining.

Dit is een hoofdstuk apart. Doel van de training is uw hond duidelijk te maken waar hij zijn behoefte mag doen. Meestal is dat op een andere plaats dan hij die zelf in gedachten had. Een pup houdt van nature zijn hol dus nest of mand schoon. Vaak zal de pup na het ontwaken cirkels gaan draaien om zijn behoefte op een precies uitgemeten plekje te deponeren. Voor u het moment om hem op de door u aangewezen plaats neer te zetten. En u weet, bij een op de juiste plaats gedeponeerde prestatie prijst u uw pup vanwege zijn voorbeeldig gedrag. Ongelukjes in huis zijn in twee categorieën in te delen.

A. U ziet het gebeuren en reageert direct met een bestraffend: NEE, maar zet hem dan ook gelijktijdig op de door u gekozen plek. Natuurlijk bent u niet zo Spartaans om zijn neus in het gepresteerde te duwen als de plaats van bestemming u niet aanstaat. Dat dient nergens toe, is onsmakelijk en het maakt hem onnodig bang van u. Indien u verbaast mocht zijn over de genoemde bestraffing het komt echt voor!

B. Er zijn ongelukjes die u niet ziet gebeuren. Die ruimt u zonder commentaar op. Straffen heeft alleen zin op het moment dat de 'wandaad' geschiedt. Uw pup zal een nederig gedrag vertonen als u achteraf moppert, maar dat doet hij omdat u boos bent. Dept u de plek weg met wat water en wat druppeltjes Dettol, dat neemt voor de pup het lekkere geurtje weg.

  • Opvoeding buitenshuis.

Het is van het grootste belang dat uw pup zo jong mogelijk al kennis maakt met andere mensen en andere honden. Voor jonge puppies is de wereld alleen nog maar interessant. Zij zijn nog erg nieuwsgierig. Op latere leeftijd wennen ze veel langzamer of helemaal niet meer. Geeft uw pup daarom de gelegenheid samen met u de omgeving te verkennen. Hij leert van uw gedrag. Bescherm uw Sheltie enigszins wat tegen de reuzenrassen zodat hij niet onder de voet wordt gelopen. Maar maak hem er niet angstig van, hurk bij uw pup neer en laat hem neuscontact maken. Vraag aan de eigenaar van de al te grote hond of hij even aan de lijn kan blijven zodat u rustig met uw pup verder kan wandelen. Ik heb zelf wel een aantal keren meegemaakt met mijn Sheltiepuppen dat een jachthond dacht dat ze een konijntje waren met alle ellende van dien. Hij moet in ieder geval niet het idee krijgen dat u hem beschermt omdat er iets engs aan de hand is. Hij wordt dan onzeker. Schrikt hij toch eens, ondanks de zekerheid die u uitstraalt, geef hem dan de gelegenheid het schrikwekkende op zijn gemak te onderzoeken. Probeert hij weg te lopen, dan gaat u zelf 'op onderzoek uit' terwijl u in alle toonaarden uw tevredenheid met het 'enge' uit. De pup ziet dan aan uw gedrag dat het allemaal wel meevalt en zal voorzichtig gaan kijken. Dit is voor de eerste keer voldoende. Natuurlijk zorgt u ervoor dat u op de volgende wandeling datzelfde 'enge' nog eens tegenkomt. Als u in de gelegenheid bent is het zinvol om met uw hondje deel te nemen aan gedrags- en gehoorzaamheidoefeningen, o.a. puppytraining. De regionale Kynologenclubs organiseren deze. Het vergemakkelijkt u uw hond op de juiste manier op te voeden.

  • Opvoeding gedurende de eerste weken.

 

De functie van het spelen.

Gedurende de eerste weken zal uw pup het grootste deel van de dag doorbrengen met slapen. Hij moet daarvoor dan ook de gelegenheid kregen. Net als de baby heeft hij die rust hard nodig. Als uw pup wakker wordt zal hij willen spelen. Dit spelen heeft tot doel de wereld om hem heen te verkennen. De pup is nieuwsgierig, snuffelt overal aan, pakt alles wat voor hem aangenaam ruikt, neemt het in zijn bek, krabbelt met de pootjes enz. Spelenderwijs leert de pup wat hij als volwassen hond moet weten om te overleven.

 

Richting geven aan het spel!

Omdat uw pup als lid van uw gezin opgroeit, moet hij leren zich aan te passen aan de regels van het gezin, zijn roedel. Hij moet weten wat zijn plaats is in het gezin. Dit komt misschien autoritair over, maar sluit aan bij de beleveniswereld van de hond. Bij honden is de baas de baas en deze baas duldt nooit aantasting van zijn gezag. Als u hier niet duidelijk in bent, maakt u het voor de hond heel moeilijk vertrouwen in u te hebben. U weet blijkbaar zelf niet wat u wilt. Later zal hij in zulke situaties trachten zelf de dienst uit te maken. En dat was van oorsprong vast niet de bedoeling. U moet daarom het spel van uw pup een nieuwe functie geven. Niet het overleven in de natuur, maar het leven met mensen moet hem worden geleerd. U begint de directe omgeving van de pups aan te passen aan zijn ongeciviliseerde gedrag. Als u kleine kinderen in huis heeft bent u daar al aan gewend. Ook die trekken aan tafelkleedjes waardoor alles op de grond terecht komt, plukken bloemetjes uit uw bloempotten en evenmin zien zij de gevaren in de snoeren van die uw elektrische installatie van stroom voorzien. Om het voor uzelf en voor uw pup wat overzichtelijker en veiliger te maken, probeert u dit alles voor te zijn. Laat uw pup niet alleen in een ruimte waar hij kwaad kan. Zet hem als u even weg moet liever even in zijn rennetje dat u van geplastificeerd gaas eenvoudig kunt maken. Een bench is ideaal en echt niet zielig, zolang hij de vrijheid krijgt als u er bent. Mijn puppen zijn een bench al gewend omdat zij daar 's nachts in sliepen, dat is dan een voordeel voor u. Geef de pup zijn eigen speelgoed. Geen buffelhuidjes of een ander klein speelgoed wat in zijn keel kan blijven steken. Hij zal niet de eerste hond zijn die gestikt is in een stuk buffelhuid of rubber.

 

Opvoeding tijdens het spelen.

Terwijl u met uw pup speelt kunt u al op eenvoudige wijze beginnen met de opvoeding. Pak eens iets van de pup af. Dat moet hij zonder grommen toestaan. Natuurlijk geeft u het aan hem terug of ruil het voor iets anders. Zo leert u de pup van kleins af aan dat u iets van hem mag afnemen. Dat is weer van belang als hij iets heeft wat u liever niet aan zijn goede zorg toevertrouwd. U prijs hem natuurlijk uitbundig als hij gehoorzaamt. Hij geniet ervan als u hem 'knap' vindt en zal het gedrag waarom u hem prees graag herhalen. Even duidelijk zijn uw afkeuringen. Niet slaan of schreeuwen, dat is echt niet nodig. Een duidelijk 'foei' of 'nee' is voldoende. Daarna de pup afleiden, waarna hij opnieuw de gelegenheid moet krijgen om iets 'knaps' te doen. Hij moet komen als u hem roept. En vooral in het begin is voor uw pup het logische gevolg van zijn gehoorzaamheid dat u hem uitbundig prijst en beloont. Luistert hij wat te traag en wacht hij te lang met het terugkomen, moet u hem desondanks toch prijzen als hij eindelijk komt. Straft u de pup, dan zal hij dit in verband brengen met het terugkomen en komt hij de volgende keer helemaal niet meer. Steeds als uw hond een beloning verdient geeft u die dan uitbundig. U pup is niet in enkele weken een modelhond. Geduld is een schone zaak, ook de opvoeding van uw hondje. Voor hem is het bijvoorbeeld onlogisch dat hij niet mag snoepen van die overheerlijke paardenvijgen. U pup bedoelt het zelden slecht en u, die dat natuurlijk begrijpt, wordt dan ook nimmer echt boos.

  • Samenvattend.

1. De hond leert dat u een aardige, resolute en betrouwbare baas bent.

2. De hond leert het snelst als hij er voordeel bij heeft. Goed gedrag wordt dus beloont, al blijft ongewenst gedrag bestraft met 'foei' of 'nee'.

3. U bent altijd consequent. Wat nu niet mag, MAG NOOIT. Als u van die grondregel afwijkt begrijpt uw hond er niets meer van.

4. U heeft begrip en geduld nodig voor het gedrag van uw hond. Lees er eens over of informeer bij de fokker of rasvereniging.

Bent u tijdelijk niet in staat om voor u hond te zorgen of gaat u op vakantie dan kunt u bij mij terecht voor een te gekke vakantie voor uw lieveling tegen geringe kosten. Wel tijdig aanvragen, al gaan spoedgevallen natuurlijk altijd voor.

 

 

Index