De Loopsheid en fertiliteits problemen

 

De loopsheid, of ovulatiecyclus bestaat uit 4 periodes te weten:

De Pro-oestrus: Tijdens deze periode begint de rijping van een aantal eicellen. De uitwendige kenmerken zijn dat de vulva van de teef gaat opzwellen en bloeden (door het knappen van bloedvaatjes in de vagina). De teef is wel al aantrekkelijk voor reuen, maar ze zal zich nog niet laten dekken. Deze periode duurt gemiddeld 7 tot 10 dagen.

Oestrus: Tijdens deze periode is de rijping van de eicellen compleet en zal een teefje zich laten dekken. De uitwendige kenmerken zijn dat de bloedingen stoppen en de teef wat slijmerige tot rose afscheiding heeft. De zwelling neemt wat af en ze blijft "staan" (met de staart naar de zijkant). Deze periode duurt ook gemiddeld 7 tot 10 dagen.

Met-oestrus: Tijdens deze periode gaat de baarmoederwand zich voorbereiden op eventueel bevruchte eicellen. De hele hormoonhuishouding staat in het teken van een zwangerschap en de melkklieren gaan zich ontwikkelen. Deze periode duurt ca. 2 maanden.

 

An-oestrus: Ondanks het feit dat er geen zwangerschap is geweest begint de cyclus niet opnieuw, maar breekt er nu een rustperiode aan. De teef zal haar vacht verwisselen voor een nieuwe en gaat dus in de rui. Deze periode duurt 3 tot 9 maanden. Bij de meeste teven kun je zien dat er een nieuwe cyclus opgestart gaat worden: ze zijn weer in vacht. Leuk h, zijn ze eindelijk weer in vacht, kun je naar de show, worden ze weer loops...!!!

 

Regelmatig krijgen fokkers te maken met teven die problemen hebben met hun loopsheid.

Stille loopsheden; die zo stilletjes verlopen dat ze niet opgemerkt worden, soms zelfs niet door reuen!

Rommelige loopsheden; de ene keer kort durende, de andere keer lang durend of met wisselde tussenpozes. Op deze teefjes is geen pijl te trekken wanneer zij loops zullen worden en hoe hun cyclus dan zal verlopen. Het lijkt wel of hun hele hormoonhuishouding doorgedraaid is.

Daarnaast zien we ook loopsheden die regelmatig uitmonden in baarmoeder ontstekingen. Deze ontstekingen worden vaak dan veroorzaakt door bacterin, maar kunnen ook worden veroorzaakt door een foute ligging of misvormingen van de baarmoeder.

Kortom: een rommelig en onduidelijk probleem waar meestal vrij weinig aan te doen is. Fokken met teven die hier regelmatig last van hebben zou wel eens een onverstandig besluit kunnen zijn, daar de ervaring inmiddels heeft geleerd dat zij deze problemen aan hun dochters kunnen doorgeven; mochten ze al in staat zijn pups te krijgen..!!

Sommige teven hebben een ogenschijnlijk normale cyclus. Iedere keer mooi op tijd en duidelijk "afleesbaar" wanneer zij eventueel gedekt zouden kunnen worden. En toch blijkt achteraf dat zij niet in staat zijn zich f normaal te laten dekken f normaal een gezond nestje te krijgen. Ook hier heeft ervaring (ook binnen de Shelties) inmiddels geleerd dat een teef die keer op keer dit soort problemen vertoont en telkens met moeite n hooguit twee pups ter wereld brengt problemen heeft met haar fertiliteit. We zien dan dat haar eventuele dochters later exact dezelfde problemen krijgen om zich voort te planten.

Willen we met z'n allen een gezond, dus ook een vruchtbaar ras in stand houden dan dienen we teven die problemen hebben met hun loopsheid en het krijgen van pups uit te sluiten voor de fokkerij.

TERUG